Kurumumuzda “Hedeflerle Yönetim Sistemi” esastır.

“Hiçbirimiz hepimizden akıllı değiliz.”

sözünden hareketle, bütün karar süreçlerimizde ortak aklı hakim kılmak için “KATILIMCI YÖNETİM SİSTEMİ” benimsenmiştir.

36522102_l