Temel Değerlerimiz

Tüm yönetim ve hizmet süreçlerimiz ile ilişkilerimizde kolay ulaşılabilirlik, müşteri odaklılık, güven, doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, gizlilik, etik ticaret ve disiplinli çalışmak vazgeçilemez değerlerimizdir.

İletişim Politikamız

Etkileşimde olduğumuz herkese önyargısız olarak yaklaşmayı ve onları anlamaya dönük dinlemeyi, sağlıklı bir iletişimin ve paylaşımın temeli sayarız.

35325854_l

Şirketimizle İlişkilerimiz

Faaliyetlerimizin gerekliliklerini yaparken, şirketimize bağlılık ve sadakat esasına göre hareket eder; şirketimizin kaynaklarını ve varlıklarını verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz.

İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

“Çalışanı memnun et müşteri kazanasın,
kazandığın müşteriyi memnun et ki kurum yaşasın.”

 • Şirketimizin, vizyon, misyon, amaç ve hedefleriyle stratejilerine ulaşmayı sağlayacak, motivasyonu yüksek, kendine güvenen yetkin personelle çalışmayı tercih ederiz.
 • Çalışma arkadaşlarımıza karşı her türlü ayrımcılığı reddeder; şirketimizde insan onuruna uygun, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmayı ve geliştirmeyi görev biliriz.
 • Büyüme ve gelişmeyi sürekli kılmak, pozitif ilişkiler geliştirmek ve her türlü fikir çatışmasından kazançlı çıkmak amacıyla, farklı inanç, görüş ve düşünce sahibi çalışma arkadaşlarımızı zenginliğimiz olarak kabul ederiz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın özel hayatları ile kişisel alanlarına gereken saygıyı gösterir, dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine müsaade etmez ve her türlü tacizi hoş görmeyiz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın sağlıklı ve çağdaş bir yaşam sürmeleri için, özlük haklarını zamanında ve tam olarak veririz.
 • Çalışma arkadaşlarımızın kişisel kalitelerini artırmalarına yönelik, gerekli her türlü eğitim faaliyetlerini destekleriz.

Çalışma İlkelerimiz

 • Ortaklarımızı, çalışma arkadaşlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, rakiplerimizi ve bağlantıda olduğumuz kişi ya da kurumları VELİNİMETİMİZ olarak görürüz.
 • Katılımcı yönetim sisteminin bize getirmiş olduğu yetki ve sorumlulukları kabullenir, çalışma düzeninin kurallarına özenle riayet ederiz.
 • Tüm iş süreçlerimizin gerektirdiği faaliyet ve işlemlerimizi, TÜRKİYE CUMHURİYETİ yasaları çerçevesinde yürütürüz.
 • Tüm iş ve sosyal yaşam ilişkilerimizde, kişiler veya kurumlar hakkında asılsız konuşma ve dedikodu yapmaz; sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde hareket ederiz.
 • Tüm iş ilişkilerimizde çalışanlarımız hiçbir şekilde karşılıksız veya ödünç olarak para kabul edemez, veremez ya da birtakım harcamaları karşılayamaz, karşılatamaz.
 • Çalışanlarımızın herhangi bir basılı ya da görsel yayın grubuna demeç vermesi, röportaj yapması veya konuşmacı olarak katılması şirket üst yönetimin onayına bağlı olup, bu faaliyetlerden dolayı kazanç sağlanamaz.
 • Çalışanlarımız tüm sosyal yaşam ilişkilerinde, şirketimiz ve faaliyetlerimizle ilgili olmayan ve politikalarımıza da aykırı düşmeyen konularda, değişik platformlara konuşmacı olarak katılabilir, bir görevi yerine getirebilir ya da profesyonel yazı yazabilir; ancak bu faaliyetlerden dolayı kazanç elde edemez.
 • Çalışma arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle, uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olarak yer almalarını önemseriz.
 • Hiçbir çalışma arkadaşımız “İş Anlayışımız”a aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz, görevi kötüye kullanamaz.
  Çalışma arkadaşlarımızın iş saatleri içinde özel ziyaretçi kabul etmemeleri esas olup mecburi görüşmelerine makul bir süre içinde bitirmelerini arzularız.
 • Çalışma arkadaşlarımızın iş saatleri içinde özel işleriyle ilgilenmemelerini, zamanın etkin kullanımı açısından genel kaide olarak görürüz.
 • Şirketimizde çalışan ya da ayrılan çalışma arkadaşlarımız, şirketimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve rakiplerimizle bağlantıda olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilerin gizliliklerini, bilgilerini ve belgelerini şirket dışına çıkaramaz, başkasıyla paylaşamaz, ulu orta konuşamaz, kişisel fayda için kullanamaz.
 • Hiçbir çalışma arkadaşımız, kendisi ile şirketimizin ismini ve imajını olumsuz etkileyecek davranış ve konuşma içinde bulunamaz.
 • Kalite gurusu Bill CROSBY’nin “İlkinde doğru yap, düzeltme maliyettir.” sözü çerçevesinde, faaliyetlerimizin ve ilişkilerimizin tüm gereklerini tek seferde ve en doğru şekilde yerine getirme odaklı olarak hareket ederiz.
 • Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmanın, takım ruhu içinde hareket etmenin faydalarına inanarak; görevlerimizi, yerinde, zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeye özen gösteririz.
 • “Hata yapmak insana mahsustur.” Ancak, tüm iş süreçlerimizin gerektirdiği faaliyet ve işlemlerimizde hata yapılması halinde, konunun zaman geçirilmeden telafisi için şirketimiz üst yönetimine bildirilmesi gerekli olup, konu örtbas edilemez ya da gizlenemez. Bildirimin yapılmamasını da “YANLIŞ DAVRANIŞ” olarak kabul eder, iş ahlakına uygun görmeyiz.
 • Tüm iş süreçlerimizin gerektirdiği faaliyet ve işlemlerimizde, etkin iletişimin işlerimizi daha da kolaylaştıracağına inanır, bu doğrultuda hareket ederiz.
 • Kararlarımızı, doğru ve güncel verilere dayandırıp; analiz ederek ve tüm sonuçlarını değerlendirerek alırız.
  Tereddüde düşülen veya “İş Anlayışımız”da açıklanmamış bir konu ile karşılaşıldığı durumlarda, çalışanlarımızın şirketimiz üst yönetimine danışması esastır.

Müşterilerimizle İlişkilerimiz

“Çalışanı memnun et müşteri kazanasın,
kazandığın müşteriyi memnun et ki kurum yaşasın.”

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde tespit etmeye ve onların tam olarak karşılanmasını sağlayan hizmetler ve yaklaşımlar geliştirmeye çalışırız.
 • Verdiğimiz sözlerin yerinde, zamanında ve tam olarak yerine getirilmesini, müşteri memnuniyeti oluşturmanın, başarmanın ve istikrarlı büyümenin ön şartı olarak kabul ederiz.
 • Müşterilerimize hızlı hizmet sunmak ve pozitif ilişkiler geliştirmek için uğraş veririz.
 • Müşterilerimize eksik ya da yanlış bilgi verilemez, başkasına yönlendirilemez, atlatılamaz.
 • Her türlü müşteri şikayetlerine ciddiyetle yaklaşır, sorunları en kısa zamanda ve en doğru şekilde çözmek için üstün gayret gösteririz.
 • Yükümlülüklerimizi zamanında ve tam olarak yerine getirmek amacıyla her türlü hassasiyeti gösterir; bu anlayıştan hareketle, KAZAN(DIR)-KAZAN esasına dayalı yaklaşımlar geliştiririz.

Tedarikçilerimizle İlişkilerimiz

 • Kaliteli hizmetler sunmak için, kaliteden taviz vermeyen, güvenilir tedarikçi ve ş ortaklarıyla çalışırız.
 • Satın alma kararlarımızın odak noktası, uygun kaynaktan, uygun kalitede, uygun miktar, uygun fiyat ve ödeme şekliyle, uygun zaman ve uygun maliyetle ürün ve hizmet almaktan geçmektedir.
 • Tedarikçilerimizi ve her türlü iş ortaklarımızı “ÇÖZÜM ORTAĞI” olarak görmenin bilinciyle hareket eder; çalışanlarımızın da bu çerçevede davranışlar geliştirmesini, çözüm ortaklarımıza eksik ya da yanlış bilgi vermemelerini, küstürmemelerini, başkasına yönlendirmemelerini ve atlatmamalarını şiddetle tavsiye ederiz.
 • Yükümlülüklerimizi zamanında ve tam olarak yerine getirmek amacıyla her türlü hassasiyeti gösterir; bu anlayıştan hareketle, karşılıklı KAZAN(DIR)-KAZAN esasına dayalı yaklaşımlar geliştiririz.

Rakiplerimizle İlişkilerimiz

Müşterilerimizin arzu ettikleri hizmeti sunarken, yasalara ve iş ahlakına uygun olarak hareket edeceğimizi ve haksız rekabetten kaçınacağımızı TAAHHÜT EDERİZ.

Sosyal Sorumluluklarımız

 • Uygun sivil toplum kuruluşlarında ve kamu yararına olan hizmetlerde görev alır, üzerimize düşen her görevi layıkıyla yerine getiririz.
 • Toplumumuzun sağlık, eğitim, kültür, çevre, spor, hayır işleri ve suçlarla mücadele gibi konularına duyarlılık gösterir, olanaklarımız ölçüsünde gereken her türlü katkıyı sağlarız.