tubitak-logoTÜBİTAK Ulusal Destek Programı (Sanayi)

 • Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
 • Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 • TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • Proje Pazarları Destekleme Programı
 • TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 • Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
 • Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 • Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 • TÜBİTAK Patent Destek Programı
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı