TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), IPARD-II Destekleri

 • tkdk-logoSüt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Makine Parkları
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları