tarim_bakanligi_yeni_logoKKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Programı) Destekleri

  • Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
  • Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
  • Bireysel Sulama ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi