Satın Alma / İthalat Danışmanlığı

Nedir?

“Para, mal satarken değil, mal alırken kazanılır.”

Satın almanın amacı;

  • Doğru/uygun kaynaktan (Yurtiçi veya yurtdışı tedarikçi),
  • Doğru/uygun kalitede,
  • Doğru/uygun miktar,
  • Doğru/uygun fiyat ve ödeme şekliyle,
  • Doğru/uygun zamanda,
  • Doğru/uygun taşıma şekliyle (Karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, boruyolu veya birden fazla taşıma türü birlikte kullanılarak),
  • Doğru/uygun toplam maliyetle ürün tedarik edip, kullanıma sunarak, “Etkinlik ve Etkililik Analizleri” çerçevesinde rasyonel bir “Satın Alma Yönetimi”ni gerçekleştirmektir.

Nasıl Yapıyoruz?

Satın Alma/İthalat Danışmanlığı için şirketlerde;

  • Satın Alma Yönetimi,
  • Tedarikçi Yönetimi,
  • Stok Yönetimi

gibi alanlarda “Mevcut Durum Analizi” çalışması yapıp, elde edilen verilere ve ihtiyaca göre etkin bir hizmet vermekteyiz.