Marka Yönetimi Danışmanlığı Nedir?

Bir ürün (Mal, hizmet, malla birlikte hizmet, bilgi, vb.) satıyorsanız, marka, imaj ve algı oluşturma işinizin bir parçası demektir.

Kişi, kurum veya ülke, kimliğini ne kadar sağlam temeller üzerine inşa ederse, yanlış uygulamalardan uzak durup, doğru uygulamalarla imajını uzun vadeli gelecek için yapılandırırsa, geride bırakacağı en önemli mirası ismi ve o ismin nasıl hatırlandığı olacaktır.

Nasıl Yapıyoruz?

Marka anlayışının yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için, yansıtmak istenilen değerlere öncelikle sahip olabilmek gerekir. Şekilsel değil, içten olmak ve uzun vadeli çalışmak önemlidir.

  • Marka Yönetimi Danışmanlığında;
  • Marka Stratejik Hedefleri
  • Marka Stratejisi Dokümanı
  • Marka Konumlandırma
  • Marka Faaliyet Planı
  • Marka Anketi (Çalışan, Müşteri)
  • Marka İletişim Planı
  • Marka Performansı
    gibi “İÇE ve DIŞA Dönük” çalışmalar çerçevesinde hizmet vermekteyiz.