Kurumsallaşma Danışmanlığı Nedir?

Kurumsallaşma, ortakların (Şirket ortağı ve aile fertlerinin) şirket yönetimindeki etkilerinin azaltılması değil, doğru/uygun stratejiler, amaçlar, hedefler, ilkeler ve değerler çerçevesinde şirketlerin yönetilmesi; sistemleşme ve kurallaşma sürecidir.

Nasıl Yapıyoruz?

Kurumsallaşma danışmanlığı için, aşağıdaki alanlarda planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrol bileşenleri çerçevesinde etkin bir hizmet vermekteyiz:

  • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
  • Finansal Performans
  • Marka Yönetimi
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
  • Ürün Tasarımı/Araştırma ve Geliştirme
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Kurumsal Yönetim
  • Bilgi Sistemleri Yönetimi