İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

Nedir?

İş süreçlerinin yönetiminde sahip olunan insan kaynaklarına yönelik faaliyetlerin etkinliğinin tespiti;

  • İş Analizleri
  • Görev Tanımları
  • İş Akışları
  • İşgücü Planlaması
  • Performans Ölçümü
  • Personel Eğitimi ve Gelişimi
  • gibi birçok alt unsurdan oluşmaktadır.

Nasıl Yapıyoruz?

Çalışanlar, kurumların en değerli varlıkları olup, kurumların başarısı çalışanların başarısı ile doğru orantılıdır. Doğru kişi doğru yerde istihdam edildiyse, doğru yönetim için ilk eşik aşılmış demektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı için, şirketlerde “Mevcut Durum Analizi” çalışması yapıp, elde edilen verilere ve ihtiyaca göre etkin bir hizmet vermekteyiz.