Ceyhan Araç Üstü Ekipmanları’nda 5S EĞİTİMİ

5S, çalışma alanının (üretim sahası, atölye, ambar/depo, ofis) temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir “Toplam Kalite Tekniği”dir.

5S, Japonya’da doğmuş bir yönetim sistematiğidir. Japonca baş harfleri S ile başlayan 5 kelimenin, işyerlerinde;

 • düzeninin sağlanmasının,
 • gereksiz malzeme stokunun engellenmesinin,
 • çalışan verimliliğinin arttırılmasının,
 • sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşmasının,
 • düzgün ve kolay ulaşılır arşivleme yapılmasının,
 • malzeme ve işgücü israfının azaltılmasının

sağlanması amacıyla bir araya getirilip uygulanması ile oluşturulan bir sistematiktir. Böylelikle işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlanmış olacaktır.

5S uygulaması ile birlikte,

 • araç-gerecin,
 • malzemenin ve
 • insanların

çalışma ortamında, yepyeni bir yaklaşımla bir arada var olmaları gerektiğini anlayabiliriz.

Japon şirketlerinin başarılarının arkasındaki en önemli faktörlerden biri disiplindir. Japon işletmelerindeki disiplini kati, herkesi rahatsız eden ve canından bezdiren bir disiplin olarak görmemek gerekir.

Burada bahsedilen disiplin ve kurallar;

 • görsel yönetim ve görsel denetimin temelini oluşturan,
 • işletme çalışanlarınca da benimsenen,
 • sadece gerekli ve anlamı olan,
 • yararına herkes tarafından inanılmış

vb. kuralların basit yöntemlerle, kimseyi sıkıntıya sokmadan ve herkes tarafindan uygulanması ve denetlenmesidir.

20160317_19480920160315_190510

20160317_21455220160317_214918

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.