AZRA SERAMİK ve GÜLER CAM’da bir “Toplam Kalite Tekniği” olan 5S EĞİTİMİ verildi

5S, Japonya’da doğmuş bir yönetim sistematiğidir. Japonca baş harfleri S ile başlayan 5 kelimenin, işyerlerinde;

 • düzeninin sağlanmasının,
 • gereksiz malzeme stokunun engellenmesinin,
 • çalışan verimliliğinin arttırılmasının,
 • sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşmasının,
 • düzgün ve kolay ulaşılır arşivleme yapılmasının,
 • malzeme ve işgücü israfının azaltılmasının

sağlanması amacıyla bir araya getirilip uygulanması ile oluşturulan bir sistematiktir. Böylelikle işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlanmış olacaktır.

5S uygulaması ile birlikte,

 • araç-gerecin,
 • malzemenin ve
 • insanların

çalışma ortamında, yepyeni bir yaklaşımla bir arada var olmaları gerektiğini anlayabiliriz.

Japon şirketlerinin başarılarının arkasındaki en önemli faktörlerden biri disiplindir. Japon işletmelerindeki disiplini kati, herkesi rahatsız eden ve canından bezdiren bir disiplin olarak görmemek gerekir.

Burada bahsedilen disiplin ve kurallar;

 • görsel yönetim ve görsel denetimin temelini oluşturan,
 • işletme çalışanlarınca da benimsenen,
 • sadece gerekli ve anlamı olan,
 • yararına herkes tarafından inanılmış
 1. kuralların basit yöntemlerle, kimseyi sıkıntıya sokmadan ve herkes tarafindan uygulanması ve denetlenmesidir.

Çalışan verimliliği ve motivasyonunu arttırmaya yönelik uygulanan 5S sistematiğinin;

 • belgeye ulaşmada kolaylığın sağlanması,
 • gereksiz belgelerin / malzemelerin / ekipmanların ayrılması,
 • kullanım önceliklerinin belirlenmesi,
 • doğru ve yerinde stok işlemlerinin yapılması,
 • iş süreçlerinin yönetilmesi

açısından, işletme yönetimine ve çalışanlara sağladığı yararlar aşikardır.

5S felsefesi, bir yönetim aracı olarak, etkin bir çalışma ortamının oluşturulmasına olanak sağladığından, günümüz rekabet şartları açısından ŞİRKETLER/İŞLETMELER için bir gerekliliktir.

20161012_14121820161011_145809 20161012_141302 20161012_163531_001 20161012_163549 20161012_163658 20161012_163838

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.